Hoe stelt u deze samen?Hoe stelt u deze samen?

Waarmee kunnen wij u helpen?

 

Wat is volgens u op dit moment het meest noodzakelijk om uw website verder te ontwikkelen?

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over updates van content, uitbreiden van de huidige website of advies. Kortom over aandachtspunten, wijzigingen, toevoegingen of focuspunten aangaande uw website waarvan u denkt waar de nadruk op moet komen te liggen om deze te verbeteren of door te ontwikkelen.

Hieronder kunt u deze tool - De ServiceCompiler - invullen om uw idee hierover met ons te delen.

De ServiceCompiler

 

De ServiceCompiler - samensteller van diensten - is gebaseerd op de vier domeinen die de gehele reikwijdte van onze dienstverlening beslaat.

Deze staan overigens altijd in verschillende verhoudingen tot elkaar. De online tool zet onze visie over online zichtbaarheid en websiteontwikkeling visueel uiteen die naar onze inzichten op deze manier op te delen is.

meer lezen? klik hier

De ServiceCompiler zet op de eerste plaats aan tot denken. Welke domein heeft welke aandacht nodig? Als hier vooraf goed over nagedacht wordt, waarnodig later bijgesteld, dan bakent zich een plan af waar gericht aan gewerkt kan worden ten gunste van de online activiteit.

Door deze samenstelling wordt snel inzichtelijk welke behoefte er daadwerkelijk is. Dit is per bedrijf, concept of webplan anders en daarmee is websiteontwikkeling maatwerk. In feite kan de ServiceCompiler ingezet worden voor de gehele Online Zichtbaarheid of delen daarvan.

Vul hieronder uw idee in van de juiste verhouding van diensten om uw website van bijvoorbeeld uw bedrijf, uw concept of merk verder te ontwikkelen of te verbeteren.

Onder toelichting staat beknopt vermeld wat het domein kan inhouden.