Werkwijze bij webplan

Werkwijze bij webplan

Werkwijze bij het Webplan

 

Een webplan gefaseerd doorvoeren


Een webplan in werking stellen is een proces.

Met alle ervaring die is opgedaan door de jaren heen is de aanpak bij het doorvoeren van een webplan op basis van fasen. Deze fasen hebben elk hun eigen specifieke kenmerken.

Deze manier van werken maakt onder andere de vorderingen tijdens het traject goed zichtbaar.

Webplan maken, de oriëntatiefase


Elk bedrijf is anders en heeft hierdoor haar eigen behoeften.

Inzicht hierin is essentieel voor het laten werken van een webplan. Een oriënterend en inventariserend gesprek is dan ook altijd onze eerste stap.

meer lezen
In het oriëntatiegesprek onderzoeken wij de eisen, behoeften en wensen van uzelf en uw klanten en komen zaken als teksten, grafische afbeeldingen (logo, productafbeeldingen e.d.) aan de orde. Later worden technische zaken, als provider, hosting en domeinnamen besproken.

Het bezoek is een goede gelegenheid om kennis met elkaar te maken, inspiratie op te doen en inzicht te verkrijgen in het bedrijf.

Deze inventarisatie is de eerste stap naar een webplan. Met deze informatie kunnen wij de scope aan werkzaamheden die nodig zijn om het webplan te realiseren in gaan schatten.


Webplan maken, de ontwerpfase


Wij maken eerst een ruw concept van het webplan waarin zaken als het grafische ontwerp, teksten en/of andere content wordt gepresenteerd.

Dit concept wordt gebruikt als 'praatplaatje' in een vervolggesprek. In dit gesprek wordt, waar nodig, het concept aangevuld en/of gewijzigd en begint het webplan een duidelijke vorm te krijgen.

meer lezen
Na alles goed te hebben doorgesproken begint de implementatie van het plan.

Uiteraard dient bovenstaande indeling als een leidraad. Juist door de eigen identiteit van het bedrijf en de persoonlijk invulling daarvan kan dit natuurlijk afwijken in volgorde of aanpak.

Door alle vervolgfasen te doorlopen is onze ervaring dat het proces vaak tot bewustwording leidt en wordt een webplan op deze wijze te implementeren een beleving.

Prijs en kosten vooraf inzichtelijk

 

Prijzen Webplan


Er wordt gewerkt op basis van offerte.

Door de verschillende behoeften van ondernemers en bedrijven aangaande de online zichtbaarheid is het moeilijk een vast omlijnde prijzen vast te stellen en te publiceren.

In deze fase worden alles zaken bij elkaar gevoegd om te komen tot een offerte.

De strippenkaart


Wel kunnen we de prijzen van onze strippenkaart duidelijk vermelden.

Veel zaken aangaande een website of content vragen om kleine(re) maar noodzakelijke wijzigingen. Dit gebeurt veelal na de complete implementatie van het webplan.

Deze eenheid noemen we een strip. Het zelfs mogelijk om met een halve strip te werken. Hoe meer strippen van te voren wordt ingekocht des te lager het tarief van de strip.

Hieronder de drie typen strippenkaarten:

TypeStrippenPrijs (excl. btw)
Basis24349,00 euro
Plus40549,00 euro
Intensive60749,00 euro